Ansökan om tillstånd för andra användningsområden av dricksvatten i samband med bevattningsförbud

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under pågående bevattningsförbudet får verksamheter och privatpersoner inte använda vattenslang eller vattenspridare för vattning. Vattenkanna går bra att använda, men vattna gärna sparsamt ändå. Man får heller inte fylla pooler, tvätta bil eller andra tvättningsarbeten med kommunalt dricksvatten.

Viss användning av dricksvatten under bevattningsförbud kommer tillåtas för verksamheter och privatpersoner som behöver genomföra fasadtvätt och taktvätt inför målningsarbete. Dessa arbeten är anmälningspliktiga och görs via: https://minasidor.hultsfred.se/anmalningspliktiga

Verksamheter kan ges tillfällig dispens upp till max tre (3) år för andra behov än ovan nämnda där tillgång till kommunalt dricksvatten krävs. Detta görs via ansökan via denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa