Hälsoskydd - Anmälan av hygienisk verksamhet

LÄS MER

Här kan du som ska du starta en anmälningspliktig verksamhet hämta en blankett för anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Du måste lämna in anmälan minst sex veckor innan planerad start.  

Följande verksamheter kräver att du göra en anmälan:

  • Hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta.
  • Bassängbad som är öppen för allmänheten eller som används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
  • Solarier för allmänheten.

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
010-354 20 41
miljo.bygg@hultsfred.se 

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.