Rehabilitering

LÄS MER

Här kan du få kontakt med rehabenheten (arbetsterapeut, fysioterapeut eller rehabiliteringsassistent)
Rehabiliteringen ser olika ut för olika individer men det kan till exempel bestå av:

  • råd och stöd
  • handledning
  • behandling
  • träning
  • intyg av funktionsnedsättning (exempelvis bostadsanpassningsintyg)
  • översyn av hjälpmedelsbehov

Besöket är avgiftsbelagt.
Rehabenheten kontrollerar nytillkomna ärenden via denna e-tjänst helgfria vardagar. Ett hembesök ska erbjudas inom tre veckor från det att ärendet har kommit in.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa