Synpunkter och klagomål

LÄS MER

Är det något som inte motsvarar dina förväntningar på utbildningen eller som du är missnöjd med, ska du i första hand prata med berörd personal på förskolan/skolan. Om ni inte lyckas lösa problemet och du inte är nöjd ska du vända dig till förskolechef/rektor så att verksamheten själv får möjlighet att agera. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, kan du lämna dina klagomål här.

Enligt skollagen (2010:80, 4 kap 8 §) ska det finnas rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. De verksamheter i vår kommun som berörs är förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

Kontakt
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Box 500, 577 26 Hultsfred
010-354 20 00
barn.utbildning@hultsfred.se

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.