Kompetensförsörjning genom utbildning för vuxna

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetsliv och föreningsliv

Här väljer och beskriver du som arbetsgivare/VD/Chef/rektor/HR etc - inom privat, kommunal eller statlig sektor, samt inom föreningsliv främst i Kalmar län – vilka behov som finns inom kompetensförsörjning genom utbildning oavsett nivå (gymnasial-, yrkeshögskole- eller universitets/högskolenivå) – en beskrivning av vilket utbildningsbehov som finns i er organisation med målet att det fångas upp och att ett utbildningskoncept kan skapas.

Kommuninvånare och / eller kommunanställd

Här kan du som kommuninvånare och / eller kommunanställd välja vilket yrkesområde och vilken bransch du är intresserad av eller vilka utbildningsbehov som du upplever behövs  – oavsett nivå (gymnasial-, yrkeshögskole- eller universitets/högskolenivå).

Syfte med denna e-tjänst

Syftet med denna e-tjänst är att den blir DIN kanal att på eget initiativ direkt kunna anmäla om kunskapshöjande insatser via utbildning och att processen från anmälan till färdig utbildning går fortare.

Vem tar emot din anmälan?

Hultsfred Lärcenter i Hultsfreds kommun är skaparen till just denna e-tjänst och likaså mottagaren av din anmälan om utbildningsbehov. 

Hultsfred Lärcenter får in din signal om utbildningsbehov och handläggare för denna e-tjänst på Hultsfred Lärcenter återkopplar till dig. Dina kontaktuppgifter blir därför avgörande.

Hultsfred Lärcenter strävar mot olika samverkan som geografiskt kan handla om inom Hultsfreds kommun, inom närliggande kommunområden, länsövergripande i Kalmar län och länsöverskridande arbetssätt.

Beroende på utbildningsbehov arbetar vi med utformningen för att på bästa sätt kunna möta upp den aktuella efterfrågan på kompetensförsörjning genom utbildning.

Dina personliga uppgifter sparas 3 månader i denna anmälan, de registrerade utbildningsbehoven sparas över tid (utan att de kopplas till person) för att kunna göra historiska och statistiska jämförelser, lokalt som regionalt.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa