Ansökan om försörjningsstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du förväntas ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning innan du kan få försörjningsstöd.

Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska också ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

 

Försörjningsstöd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor i Hultsfreds kommun.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa