Felanmälan

LÄS MER

Här kan du felanmäla exempelvis gator, belysning, parker och naturområden, nedskräpning med mera som berör AB Hultsfreds Bostäder, Hultsfreds Kommunala Industri AB, Östra Smålands Kommunalteknikförbund eller RockCity AB.
Det går även bra att lämna övriga synpunkter och klagomål inom dessa områden. Felanmälan räknas som allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av din felanmälan, förutsatt att den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas enligt lag.

Kontakt:
Kontaktcenter, Hultsfreds kommun
Box 500, 577 26 Hultsfred
0495-24 00 00
kontaktcenter@hultsfred.se

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.