Medelstora förbränningsanläggningar - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du anmäla och lämna information om medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Med en medelstor en förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 Megawatt eller högre men högst 50 Megawatt. (4§ förordning 2018:471)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa