Mottagande av praoelev

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information för dig som tar emot praoelev från årskurs 8 och 9

• Arbetstiden får omfatta högst 7 timmar per dag och sammanlagt högst 35 timmar fördelat på fem dagar per vecka. Enligt föreskrifterna ska praoeleven ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter, senast efter 4,5 timmas arbete.

• Arbetstiden bör så långt som möjligt följa arbetsplatsens tider, eleven får dock inte börja före klockan 06.00 och inte sluta efter klockan 20.00.
Ta del av mer information i Arbetsmiljöverkets broschyr Så får barn och ungdomar arbeta

• Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen samt få relevant introduktion.

• Eleven är försäkrad genom Hultsfreds kommun. Mer information om försäkringen

• Arbetsplatsen rapporterar elevens eventuella frånvaro till skolan.

• Företagen rapporterar till skolan om det skett någon olycka där eleven varit inblandad.

• Det direkta arbetsmiljöansvaret ligger på den som bedriver verksamheten.

• Eleverna får bara utföra lätt och riskfritt arbete. Riskbedömning av arbetsmiljö ska utföras med hänsyn till minderårigas fysiska och psykiska mognad.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa