Lämna dina förbättringsförslag

LÄS MER

Du kan lämna förbättringsförslagtill alla kommunens avdelningar och bolag. Förbättringsförslag  och felanmälan räknas som allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av dina förslagt eller felanmälan, om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas enligt lag.
För mer information klicka här:

Kontakt:
Kontaktcenter, Hultsfreds kommun
Box 500, 577 26 Hultsfred
0495-24 00 00
kontaktcenter@hultsfred.se

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.