Registrering eller ändring av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Här kan du som ska starta, ta över eller göra ändringar i en livsmedelsverksamhet lämna in anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.

Tänk på att lämna in anmälan i god tid innan planerad öppning.

 

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
010-354 20 41
miljo.bygg@hultsfred.se 

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa