Bygglov - ansökan om bygg-, rivnings- eller marklov

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare eller byggherre ansöka om bygglov, rivningslov eller marklov.

Bygglov behöver du bland annat för att bygga nytt, bygga till, ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer, ändra användningen av en byggnad, anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar (upplag, plank och murar). Du kan också behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. 

Rivningslov behöver du för att riva hela eller delar av en byggnad inom områden med detaljplan. Du behöver även rivningslov för att flytta en byggnad från en plats till en annan. 

Marklov behöver du för att schakta eller fylla ut mark på ett sätt som avsevärt ändrar markens nivå inom områden med detaljplan. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i ett sådant område. Liknande krav kan också gälla i områden med områdesbestämmelser.

Klicka här för att läsa mer

Kontakt:
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 500, 577 26 Hultsfred
0495-24 14 00
miljo.bygg@hultsfred.se 

OBS! När du klickar på "Starta e-tjänsten" så lämnar du denna webbplats (e-tjänsten öppnas i nytt fönster). Om ett ärende skapas i den e-tjänst som du länkas till, så kommer du inte kunna följa ditt ärende via Mina sidor på denna webbplats. Du måste istället logga in på e-tjänsten som du länkas till för att kunna följa ditt ärende.

Behandling av personuppgifter